The most popular GIGABYTE products:

GA-K8NE-RH
GA-880GM-UD2H
GA-H81M-S2PT (ANNEXE 1)
GA-H81M-DS2 (ANNEXE 1)
GA-MA74GM-S2
GA-965P-DS3P
GA-K8VM800M-RH
P35W
GA-F2A85X-UP4
GA-8IK1100 (annexe 1)
GA-B85M-D3V-A
GA-6VEML
GA-B85-HD3 (ANNEXE 2)
GA-B75TN
GA-Z97X-UD3H
GA-G31MX-S2
GA-H61M-D2H-USB3 (ANNEXE 1)
GA-M68MT-D3
GA-MA770T-UD3P
GA-MA790X-UD4P
GA-H61M-S2P
GA-P31-ES3G
GA-MA790FX-DS5
Q1580L
GB-BKI7A-7500
GB-BKI7HA-7500
GA-8IPE775-G
P15F V2 (ANNEXE 1)
GA-K8N51GMF-RH
GA-7PXSL
GA-6VXC7-4X-P
GA-Z68P-DS3
M10RDI
GA-H61M-S2V-B3 (ANNEXE 1)
GA-8I848P-G
GV-R577UD-1GD
GA-B85M-DS3H
G1.GUERRILLA
GA-8I865P-G
GA-Z97X-SOC FORCE
GA-H55M-UD2H
GA-H81M-D3H
GA-M61P-S3
GA-G33M-S2
GA-7VAXP ULTRA (annexe 3)
GA-8IDX3
GA-EQ45M-S2 (annexe 1)
GA-Z68X-UD3-B3
GA-73PVM-S2
GA-945G-DS3
GA-7VM266
GA-AM1M-S2H (ANNEXE 1)
GA-H55M-S2H
GA-H61M-S2PV (ANNEXE 1)
GA-F2A88X-HD3
GA-890GPA-UD3H
GA-G41MT-S2P
MW50-SV0
GA-946GMX-S2
GA-J1900N-D3V
GA-H55M-S2
GA-8I915P DUO-A
GA-965P-DS3
GA-EQ45M-S2
GA-B85N PHOENIX-WIFI
GA-M61SME-S2L
GA-B85N PHOENIX
GA-6VXE7
GA-P55A-UD5
GA-78LMT-USB3 (ANNEXE 2)
GA-Z77X-UD5H-WB WIFI
GA-EP45T-UD3R
GA-Z170X-GAMING G1
GA-990FXA-UD3 R5
GA-EG43M-S2H
GA-EP35C-DS3R
R180-F34
GA-EX58-UD3R
GA-N3050N-D2P
GA-C1037UN-EU
GA-M52S-S3P
P55K V5 C2W10-FR
P17F
GA-X58A-UD7
MP30-AR0
GA-P55M-UD2 (annexe 1)
GA-F2A68HM-DS2H
GA-6VTXE-A (annexe 1)
GA-Z77X-UP5 TH
GA-Z77X-UD5H
GA-H67MA-USB3-B3
GA-G33M-DS2R
GA-MA790XT-UD4P
GA-8IDX
GA-7VM400AFA
GA-8I915PL-G
GA-8S650GXM
GA-Z170N-GAMING 5
GV-NX66256DP
GB-BACE-3000